Ben jij al klaar voor de nieuwe C02 regelgeving?

Voldoe met 1 klik aan de C02 registratieplicht

De C02 registratieplicht voor bedrijven

Per 1 juli 2024 zijn ondernemers vanaf 100 medewerkers verplicht om woon/werk gerelateerde ritten van hun medewerkers te registreren. Het doel van deze registratie is dat er bewuster wordt gekozen voor duurzame mobiliteit zodat de hoeveelheid broeikasgassen in het verkeer vermindert. Het concrete doel is 1.5 megaton 
CO2-reductie in 2030.
Deze CO2-registratie brengt veel administratie met zich mee. De CO2-rapportage moet voldoen aan:
Het type
vervoermiddel
Het type
brandstof
De afgelegde
kilometers

Hoe kan AppjePlekje jou hiermee helpen?

Met AppjePlekje kan je eenvoudig en veilig de C02 registratie vastleggen. Hiermee bevorder je duurzame mobiliteit, bespaar je tijd en biedt het optimale ontzorging aan werknemers, terwijl je aan de wetgeving voldoet. Daarnaast geven we inzicht over het gebruik van je kantoor, vergaderruimte en parkeerplekken. Zo heb je alles wat je nodig hebt in één app.
Wel zo handig!

Onze oplossing

Inrichten
Inloggen met je werkmail en schaalbaar tot duizenden werknemers.
Invoeren
Collega’s kunnen per locatie hun woon-werkverkeer registeren over een langere periode of per dag. Ook zie je meteen wie er op kantoor is.
Rapportage
We geven de geregistreerde informatie weer in een helder overzicht. Dit overzicht kan eenvoudig en in lijn met AVG regels ingediend worden bij het e-Loket van het Rijk.

Tempo maken

Tempo maken is nodig om de klimaatdoelen te halen, zowel op de korte
als langere termijn. Het kabinet wil dat alles op de weg in 2050 volledig zonder uitlaatgassen rijdt. Je ontvangt als werkgever jaarlijks een bericht van het e-Loket.

Via het e-Loket, gefaciliteerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dienen alle medewerkers hun reizen te inventariseren en jaarlijks te rapporteren op basis van vervoerstype (auto, openbaar vervoer, fiets, scooter), brandstoftype en totaal aantal kilometer.

Zorg dat je vóór 1 
januari 2024 je informatievoorziening op orde hebt, zodat je deze gegevens uiterlijk op 1 juli 2025 kunt aanleveren over de periode 1 januari 2024 t/m 31 dec 2024.

De zorg om privacy

Bij het opstellen van de regelgeving was het respecteren van de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde voor het kabinet.

Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het rapporteren werkgevers zo min mogelijk extra werk oplevert.

Daarom worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al in hun administratie hebben. Werkgevers hoeven derhalve niet de CO2-uitstoot zelf bij te houden of te berekenen. Voor de rapportage en de berekeningen wordt er door de overheid
een digitaal platform beschikbaar gesteld.


Nieuwsgierig geworden of heb je vragen?

Vraag een vrijblijvende demo aan!
Bedankt! We nemen spoedig contact met je op!
Oops! Er ging iets mis.
Je kan ook een e-mail sturen naar info@appjeplekje.nl